Dvadeset godina rada NVO Društvo djece sa posebnim potrebama – ostvareni značajni projekti

Dvadeset godina rada NVO Društvo djece sa posebnim potrebama – ostvareni značajni projekti

Novi projekat NVO Društvo djece sa posebnim potrebama

Novi projekat NVO Društvo djece sa posebnim potrebama

NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

Nazire se mogućnost rješavanja problema prostora za Društvo roditelja djece u Baru

Nazire se mogućnost rješavanja problema prostora za Društvo roditelja djece u Baru

Milisav - Mimo Korać, kao predstavnik NVO sektora, prisustvovao i učestvovao u radu na kon

Milisav - Mimo Korać, kao predstavnik NVO sektora, prisustvovao i učestvovao u radu na kon

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

BOJE JUTRA - Kako je pauza zbog pandemije uticala na djecu sa invaliditetom - Milisav Kora

BOJE JUTRA - Kako je pauza zbog pandemije uticala na djecu sa invaliditetom - Milisav Kora

Predstavnici NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša

Predstavnici NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša

Bečić: Skupština će raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

Bečić: Skupština će raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

U Baru je danas, u hotelu “Sidro”, održana završna prezentacija jedinstvenog projekta “Ogl

U Baru je danas, u hotelu “Sidro”, održana završna prezentacija jedinstvenog projekta “Ogl

NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru.

NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru.

Dana 03.11.2020. godine izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać i predsje

Dana 03.11.2020. godine izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać i predsje

NVO Savez “Naša inicijativa” Podgorica u periodu od 23.07.2019. godine do 22. 06. 2020. go

NVO Savez “Naša inicijativa” Podgorica u periodu od 23.07.2019. godine do 22. 06. 2020. go

Emisija ,,Horizont'' - posjeta NVO Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćam

Emisija ,,Horizont'' - posjeta NVO Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćam

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

U UDRUŽENJU RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA - BAR NEZADOVOLJNI ODNOSOM INSTITUCIJA

U UDRUŽENJU RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA - BAR NEZADOVOLJNI ODNOSOM INSTITUCIJA

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže