Petoro djece i mladih u razvoju sa svojim roditeljima iz lokalnih udruženja i sastava Save

Petoro djece i mladih u razvoju sa svojim roditeljima iz lokalnih udruženja i sastava Save

U hotelu Aldi Rožaje, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju

U hotelu Aldi Rožaje, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju

Potpisivanje ugovora o radu sa 22 lica sa invaliditetom Projekat ZZZCG- grant šeme

Potpisivanje ugovora o radu sa 22 lica sa invaliditetom Projekat ZZZCG- grant šeme

U predivnom prostoru JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevica, Savez udr

U predivnom prostoru JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevica, Savez udr

Po pozivu predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, izvršni dire

Po pozivu predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, izvršni dire

NVO Savez “Naša inicijativa” i NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju-Podgo

NVO Savez “Naša inicijativa” i NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju-Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

U Centru za kulturu Plav, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoj

U Centru za kulturu Plav, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoj

U Podgorici u Kancelariji Saveza " Naša inicijativa" je dana 18.07.2017.godine održana Sje

U Podgorici u Kancelariji Saveza " Naša inicijativa" je dana 18.07.2017.godine održana Sje

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Održana jedanaesta radionica

Održana jedanaesta radionica

U Herceg Novom, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

U Herceg Novom, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Uspješna saradnja dvije NVO iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje

Uspješna saradnja dvije NVO iz Podgorice i Zavoda za zapošljavanje

U Beranama, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Sa

U Beranama, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Sa

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže