Projekat Osobe s invaliditetom - lideri u pčelarstvu.

Projekat Osobe s invaliditetom - lideri u pčelarstvu.

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

Oko 40 osoba sa invaliditetom iz BiH i Crne Gore će proći obuke za bavljenje pčelarstvom k

Oko 40 osoba sa invaliditetom iz BiH i Crne Gore će proći obuke za bavljenje pčelarstvom k

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

20 osoba sa invaliditetom, krajnjih korisnika, projekta „Osobe sa invaliditetom (OSI) - li

20 osoba sa invaliditetom, krajnjih korisnika, projekta „Osobe sa invaliditetom (OSI) - li

U Hotelu Bjanka u Kolašinu održan je trodnevni trening iz oblasti pčelarstva, za 20 osoba

U Hotelu Bjanka u Kolašinu održan je trodnevni trening iz oblasti pčelarstva, za 20 osoba

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bav

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže