- Publikacija: UZ PRAVNU PODRŠKU DO KVALITETNIJEG OSTVARENJA PRAVA DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU - download

- Prezentacija - projekta "Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju” - download

- Informacija sa sastanka predstavnika Saveza Naša inicijativa sa predstavnicima Odbora za ljudska prava održanog 28.04.2014. godine - download

  Kontakt

  Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
  Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
  81000 Podgorica
  Tel/fax: +382 (0)20/642-060
  Mob: +382 (0)67/576-780
  Web: www.nasainicijativa.me
  Email:

  Socijalne mreže