Organizacije lica sa ivaliditetom pozvale sredstva informisanja na Konferenciju povodom...

Organizacije lica sa ivaliditetom pozvale sredstva informisanja na Konferenciju povodom...

Na dnevnom redu je i PREDLOG ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM

Na dnevnom redu je i PREDLOG ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE LICA SA INVALIDITETOM

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode sastaće se sa predstavnicima...

Predstavnici Odbora za ljudska prava i slobode sastaće se sa predstavnicima...

Posjeta ministarke rada i socijalnog staranja

Posjeta ministarke rada i socijalnog staranja

Izvršni direktor NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju

Izvršni direktor NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju,,Naša inicijativa"

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju,,Naša inicijativa"

Upravni odbor i Skupština Saveza ,,Naša inicijativa“ će u nedelju 13.9. 2015. održati...

Upravni odbor i Skupština Saveza ,,Naša inicijativa“ će u nedelju 13.9. 2015. održati...

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže