Izvršni direktor NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica Milisav Korać prisustvuje danas sastanku povodom konsultacija u vezi sa programiranjem IPA 2015.  koje organizuje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija 

     Planove za IPU 2015 predstavlja glavni pregovarač za vođenje pregovora u pristupanju Crne Gore EU i nacionalni IPA koordinator ambasador Aleksandar Andrija Pejović.

 

     Sastanak se održava u prostorijama EU Info Centra.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže