Skupština Crne Gore, 24. april 2015. godine

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predśednika Odbora dr Ljiljana Đurašković održaće u petak, 24. aprila 2015.godine, sastanak sa predstavnicima NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”.

Sastanak se organizuje u cilju nastavka saradnje Odbora za ljudska prava i slobode sa Savezom udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, radi realizacije aktivnosti utvrđenih Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, posvećenih promociji i zaštiti prava djeteta, sa posebnim fokusom na prava djece sa teškoćama u razvoju. Riječ je o sedmom po redu sastanku Odbor za predstavnicima ove nevladine organizacije.

Imajući u vidu da je Odbor kroz zakonodavnu i kontrolnu aktivnost Skupštine Crne Gore, afirmisao, s jedne strane, saradnju sa svim nadležnim institucijama i civilnim sektorom, kao i međunarodnim predstavnicima, a sa druge, transparentnost u svim oblicima djelovanja u cilju što boljeg prezentovanja svojih aktivnosti na promociji i zaštiti ljudskih prava i sloboda i smatrajući da je ideja o uspostavljanju saradnje između institucija zaduženih za prava djeteta odlična, kao i da predstavlja dobru priliku za razmjenu saznanja i iskustava na realizaciji značajnih aktivnosti na poboljšanju položaja djece, Odbor smatra važnim praćenje implementacije onog što su nadležni državni organi realizovali u cilju poboljšanja položaja djeteta.Ovo posebno imajući u vidu da Crna Gora ima obavezu da u ovoj  godini predstavi svoj redovni Izvještaj o ispunjavanju Konvencije UN o pravima djeteta, kao i o ispunjavanju preporuka koje je Komitet Ujedinjenih nacija uputio Crnoj Gori 2010. godine, a što je Odbor utvrdio  Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu,  u IV kvartalu.

Takođe, Odbor nastavlja sa realizacijom aktivnosti posvećenih poboljšanju položaja djece sa teškoćama u razvoju, kao posebno ranjive populacije, a na sastanku sa predstavnicima Saveza  „Naša inicijativa“ će se razmijeniti mišljenja o trenutnom položaju ove populacije i aktivnostima koje je neophodno preduzeti u narednom periodu radi poboljšanja njihovog položaja u društvu.

Na sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju pozvani su i ministar rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević i ministar finansija dr Radoje Žugić, kako bi se na sveobuhvatan način razmotrile aktivnosti preduzete od strane državnih organa u cilju poboljšanja položaja djece sa teškoćama u razvoju i konkretni oblici djelovanja u narednom periodu.

Sastanak sa predstavnicima Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” održaće se u 11 sati u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore.

Snimatelji i fotoreporteri mogu snimiti početak susreta, a nakon sastanaka biće izdato saopštenje za javnost.

 
 
 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže