NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica poziva lica sa invaliditetom, zainteresovana za bavljenje pčelarstvom iz opština: Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Berane i Petnjica da se prijave na poziv za učešće u projektu „ Osobe sa invaliditetom – Lideri u pčelarstvu“.
Projekat finansira Evropska unija a realizuje se u saradnji sa NVO „Sunce“ sa Pala, Bosna i Hercegovina.
Na poziv se mogu javiti nezaposlena lica sa invaliditetom koja zadovoljavaju sledeće uslove:
- Imaju utvrđen status lica sa invaliditetom od strane područnih jedinica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore;
- Imaju uslove za bavljenje pčelarstvom, odgovarajuće zemljište u posjedu ili u zakupu;
- Motivisanost za bavljenje pčelarstvom i nakon završetka projekta;
Komisija Saveza „Naša inicijativa“ će obići sve potencijalne kandidate i izvršiti odabir jednog lica sa invaliditetom, za bavljenje pčelarstvom.
Odabrani kandidat/kinja će dobiti 10 pčelinjih društava sa košnicama i osnovnom opremom i literaturom za bavljenje pčelarstvom. Po završetku projekta pčelinja društva i oprema prelaze u trajno vlasništvo kandidata/kinje.
Cilj projekta je da lica sa invaliditetom koja dobiju opremu i pčelinja društva nakon završetka projekta, nastave da se bave pčelarstvom kroz zapošljavanje i time stiču prihode za život.
Odabrani kandidat/kinja će biti u obavezi da pohađa edukacije predviđene projektom „Osobe sa invaliditetom - Lideri u pčelarstvu“ i da uveća broj pčelinjih društava shodno ugovoru koji će potpisati sa Savezom „Naša inicijativa“.
Savez „Naša inicijativa“ će za odabranog kandidata/kinju obezbijediti mentorsku podršku u trajanju od najmanje 12 mjeseci.
Odabrano lice će postati član klastera pčelara koji će se formirati tokom trajanja projekta i nastupati na sajmovima pčelarstva u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Zainteresovana lica svoje prijave mogu dostaviti na e-mail ili preporučenom poštom na adresu: NVO Savez „Naša inicijativa“ Bulevar Josipa Broza Tita, Stari aerodrom bb, bivši vojni kompleks, 81000 Podgorica.
Uz prijavu dostaviti: biografiju, dokaz o statusu lica sa invaliditetom, motivaciono pismo i kontakt telefon sa adresom. Nepotpune prijave mogu biti odbijene.
Prijave sa traženim podacima i dokumentima slati do 04.10.2018. do 14:00h. Vrijeme predaje prijave pošti ili slanja mailom, smatra se kao vrijeme predaje prijave Savezu “Naša inicijativa”. Prijave poslate nakon ovog roka neće biti razmatrane.
Za sve detaljnije informacije možete nas kontaktirati na tel: 020 642 060 i 067 576 780, svakog radnog dana od 10:00 do 14:00h.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže