NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“ i NVO „Udruženje za pod

NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“ i NVO „Udruženje za pod

Održana 33. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Održana 33. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Savez "Naša inicijativa" je danas zaključio ugovore o radu sa 8 lica sa invaliditetom u sk

Savez "Naša inicijativa" je danas zaključio ugovore o radu sa 8 lica sa invaliditetom u sk

Predstavnici NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša

Predstavnici NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša

Dana 21.01.2023. godine u Podgorici je održana sjednica Upravnog odbora Saveza ,,Naša inic

Dana 21.01.2023. godine u Podgorici je održana sjednica Upravnog odbora Saveza ,,Naša inic

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa''

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa''

NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru.

NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama'' u Baru.

Izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać koji je ujedno i koordinator proj

Izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać koji je ujedno i koordinator proj

Dvadeset godina rada NVO Društvo djece sa posebnim potrebama – ostvareni značajni projekti

Dvadeset godina rada NVO Društvo djece sa posebnim potrebama – ostvareni značajni projekti

Emisija ,,Horizont'' - posjeta NVO Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćam

Emisija ,,Horizont'' - posjeta NVO Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćam

10. mjesec realizacije projekta „Saradnjom do većeg zaposlenja OSI“

10. mjesec realizacije projekta „Saradnjom do većeg zaposlenja OSI“

Novi projekat NVO Društvo djece sa posebnim potrebama

Novi projekat NVO Društvo djece sa posebnim potrebama

NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

U prostorijama Saveza "Naša inicijativa" održava se projekat "Saradnjom do većeg zapošljen

U prostorijama Saveza "Naša inicijativa" održava se projekat "Saradnjom do većeg zapošljen

Milisav - Mimo Korać, kao predstavnik NVO sektora, prisustvovao i učestvovao u radu na kon

Milisav - Mimo Korać, kao predstavnik NVO sektora, prisustvovao i učestvovao u radu na kon

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže