121212

U Dnevnom centru danas su počele „Kreativne radionice“ koje organizuje Evropski dom Tivat.

slika

Projekat „Kreativne i psihološke radionice“ te nevladine organizacije sufinansira Opština u iznosu od 2.152 eura preko konkursa Sekretarijata za društvene djelatnosti.

 

Radionce su namijenje djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima, pod vođstvom socijalne radnice Andree Iker. Predsjednica Evropskog doma Marijana Mišić Škanata pozdravila je djecu i osoblje:

„Drago mi je što mogu sve da vas pozdravim na početku kreativnih radionica koje Evropski dom Tivat sprovodi uz podršku Sekretarijata za društvene djelatnosti. Nastavljamo saradnju sa Dnevnim centrom, drago mi je što mogu da pozdravim i djecu u Dnevnom centru i vas osoblje, a nadamo se da će se i roditelji pridružiti već na sledećoj radionici. Naravno, Andrea Iker će, kao što znate, voditi radionice. Ona je upoznata sa Tihom knjigom i prenijeće je vama, a Tiha knjiga je veoma važna, ne samo zato što je edukativna, nego i zabavna. Ona je drugačija knjiga namijenjena malim bićima koja su spremna da istražuju svijet. Ja vjerujem da i u svima nama velikima čuči neko malo biće, tako da sam sigurna da će i malima i velikima Tiha knjiga biti značajna, zabavna i edukativna i da će svima biti lijepo dok budu radili.“

slika

Kreativne radionice će trajati tri mjeseca, a psihološke su počele u aprilu i završavaju se u decembu.

 

 

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže