RIJEC JE O NAMA 21 01

RIJEC JE O NAMA 21 01

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i članica Odbora mr Branka

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i članica Odbora mr Branka

Gostovanje izvrsnog direktora NVO Saveza ''Nasa inicijativa" na jutarnjem programu televiz

Gostovanje izvrsnog direktora NVO Saveza ''Nasa inicijativa" na jutarnjem programu televiz

“Evropski dom Tivat” dobio je Sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja, koji dodjeljuj

“Evropski dom Tivat” dobio je Sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja, koji dodjeljuj

Dana 17.12.2019. godine, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, po

Dana 17.12.2019. godine, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, po

„U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom“

„U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom“

Dana 26.12.2018. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica p

Dana 26.12.2018. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica p

Opština Tivat izašla je u susret inicijativama lokalnog koordinatora protiv diskriminacije

Opština Tivat izašla je u susret inicijativama lokalnog koordinatora protiv diskriminacije

Izložbom radova djece i mladih sa smetnjama u razvoju koja je održаnа u Centru za kuturu

Izložbom radova djece i mladih sa smetnjama u razvoju koja je održаnа u Centru za kuturu

Na 32 sjednici Odbora za zdravstvo ,rad i socijalno stranje ,održana je konsultativno sas

Na 32 sjednici Odbora za zdravstvo ,rad i socijalno stranje ,održana je konsultativno sas

Održana petodnevna obuka “Pisanje prijedloga projekta” za osam lica sa invaliditetom

Održana petodnevna obuka “Pisanje prijedloga projekta” za osam lica sa invaliditetom

Najava potpisivanja ugovora u vezi projekta „U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskrimi

Najava potpisivanja ugovora u vezi projekta „U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskrimi

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Savez „Naša inicijativa“ Podgorica je od 23.07.2019.godine otpočeo sa realizacijom projek

Savez „Naša inicijativa“ Podgorica je od 23.07.2019.godine otpočeo sa realizacijom projek

Prezentacijom aktivnosti udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, koje

Prezentacijom aktivnosti udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju, koje

Dana 27.12.2017. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju –Podgorica po

Dana 27.12.2017. godine NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju –Podgorica po

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže