Održana petodnevna obuka “Pisanje prijedloga projekta” za osam lica sa invaliditetom

Petodnevna obuka je održana u Podgorici, u prostorijama Saveza “Naša inicijativa” u periodu od 09. septembra do 18. septembra 2019. godine. Tokom obuke osam lica sa invaliditetom sa evidencije Zavoda za zapošljavanje iz: Podgorice, Cetinja, Bara, Danilovgrada i Berana, je steklo znanja i vještine za pisanje projekata, prvenstveno kod domaćih donatora. Učesnici su bili izuzetno motivisani i spremni za dalje učenje i rad. Obuku je vodila Ana Novaković.

NVO Savez “Naša inicijativa” Podgorica u periodu od 23.07.2019. godine do 22. 06. 2020. godine realizuje projekat: “Sticanje novih znanja, zaposlenje i rad su najbolji način za unapređenje kvaliteta života lica sa invaliditetom”, podržanim u okviru grant šema od strane Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta je 52.692,20 eura. Projekat realizujemo u saradnji sa pet lokalnih udruženja koja se bave unaprijeđenjem položaja lica sa invaliditetom. U pomenutih pet udruženja planirano je zaposlenje osam lica sa invaliditetom na period od devet mjeseci a njihovom zaposlenju prethodila je edukacija na poslovima pisanja projekata kod raznih donatora.

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže