Savez „Naša inicijativa“ Podgorica će zaposliti osam lica sa invaliditetom

Savez „Naša inicijativa“ Podgorica je od 23.07.2019.godine otpočeo sa realizacijom projekta ,, Sticanje novih znanja, zaposlenje i rad su najbolji način za unapređenje kvaliteta života lica sa invaliditetom”.
Radi se o projektu koji je odobren od strane Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje od 19.07.2019. godine, u okviru grant šema ovoj NVO.
Projektom je planirana jednomjesečna edukacija u oblasti administrativnih poslova, vođenja arhive i pisanja projekata za osam lica sa invaliditetom iz Podgorice, Cetinja, Danilovgrada, Bara i Berana. Nakon završene edukacije planirano je zaposlenje svih osam lica sa invaliditetom na period od devet mjeseci sa mogućnošću produženja radnog odnosa za lica koja ostvare zapažene rezultate, dodatnih devet mjeseci.
Edukaciju iz oblasti pisanja projekata Savez “Naša inicijativa” će realizovati u prvoj polovini septembra 2019. godine uz angažovanje ekspertkinje za pisanje projekata.
Partner na ovom projektu je NVO “Puževa kućica” Budva kao jedno od 20 lokalnih udruženja iz sastava Saveza “Naša inicijativa”.
Ukupna vrijednost projekta je 52,692.20 eura od čega je doprinos Zavoda za zapošljavanje 50,000.00 eura a preostalih 2,692.00 eura obezbijeđuje Savez “Naša inicijativa” kao realizator projekta.
U prvom mjesecu realizacije projekta na planu selekcije kandidata, Savez je ostvario izuzetno lijepu saradnju sa biroima rada Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, Bar i Berane. Pomenuti biroi rada su pomogli u izboru kandidata/kinja koji u svemu ispunjavaju tražene uslove za uključenje u projektne aktivnosti. Vodeći računa o rodnoj ravnopravnosti prilikom izbora kandidata/kinja obezbijeđena je proporcionalna zastupljenost lica oba pola.
PR služba Saveza “Naša inicijativa”

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže