Članovi odbora za ljudska prava i slobode će posjetiti NVO Savez „Naša inicijativa“ Podgorica

 

Dana 17.12.2019. godine, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, posjetit će NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ Podgorica i lokalno NVO „Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica“.
Posjeta predstavlja kontinuitet kvalitetne saradnje Odbora za ljudska prava i slobode i NVO Saveza „Naša inicijativa“ Podgorica, koja je započeta 2010 godine.
Cilj posjete je upoznavanje sa aktivnostima koje realizuju lokalna roditeljska udruženja i NVO Savez „Naša inicijativa“ kao mrežna, krovna organizacija na državnom nivou koja okuplja roditelje djece sa smetnjama u razvoju.
Posjeta se organizuje u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za 2019. godinu.
U okviru planirane posjete, predstavnici NVO Saveza „Naša inicijativa“ će goste upoznati sa aktivnostima koje realizuju i sa problemima i barijerama kojima se ova populacija svakodnevno susreće u svim sferama društvenog života.
Pored članova Odbora za ljudska prava i slobode, pozvani su da prisustvuju sastanku: predstavnici Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva rada i socijalnog staranja i predstavnišva UNICEF-a u Crnoj Gori.

PR služba NVO Saveza „Naša inicijativa“

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže