U Savezu "Naša inicijativa" zaposleno 8 lica sa invaliditetom

 

Savez "Naša inicijativa" je danas zaključio ugovore o radu sa 8 lica sa invaliditetom u sklopu projekta "Saradnjom do većeg zaposlenja OSI" koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema.

Zaposlena lica su prošla dvomjesečnu edukaciju za rad na administrativnim poslovima u Podgorici i Cetinju. Zaposleni su potpisali ugovor o radu na period od 7 mjeseci, sa mogućnošću produžetka istog.

Projekat se realizuje u saradnji sa NVO "Razvitak" Cetinje gdje će 4 lica sa invaliditetom biti zaposlena, dok će ostala 4 lica biti raspoređena za rad u Podgorici, odnosno kod nosioca Projekta.

Nakon potpisivanja ugovora o radu lica sa invaliditetom su izrazila veliko zadovoljstvo za pruženu priliku u vidu radnog angažovanja.

received 762504584795972

received 1228643281271806

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže