Nakon što su zbog prebukiranosti Osnovne škole “Jugoslavija”, gdje rade od 2002. godine, morali da isele svoje stvari u kontejner, sa direktorkom te obrazovne ustanove, Biljanom Vukmanović dogovoreno je alternativno rješenje koje podrazumijeva rad sa djecom u popodnevnim časovima i vikendom, a istovremeno je iskazana spremnost da se traga za trajnim i adekvatnim smještajem za udruženje i njegove štićenike.

Direktorica OŠ Jugoslavija - Biljana Vukmanović

Iz opštine Bar su, uz podsjećanje da je na njen zahtjev, Vlada Crne Gore 11. septembra donijela Odluku o prenosu prava raspolaganja na parceli predviđenoj za izgradnju Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama, naglasili da će lokalna uprava nastaviti da ulaže sve svoje administrativne, stručne kapacitete i napore da problematika ove kategorije stanovništva bude adekvatno riješena, a prvi korak je, kako se navodi, izrada projektno – tehničke dokumentacije za novi objekat.

Direktorka O.Š. “Jugoslavija” Biljana Vukmanović, kazala je da su se prethodnih dana na društvenim mrežama i pojedinim portalima pojavile netačne i tendeciozne informacije, te da je ova obrazovna ustanova bila, sada je, i uvijek će biti apsolutna podrška Društvu roditelja djece sa posebnim potrebama. Zbog povećanog broja upisanih prvaka, objasnila je, došlo je do neophodne reorganizacije rada.

 

„Prije svega želim da vam se zahvalim na profesionalnosti i poštovanju načela novinarskog kodeksa da se čuje i druga strana, sa ciljem tačnog i objektivnog informisanja javnosti. Kada je završen upis krajem juna, bilo je evidentno da će nedostajati jedna učionica, jer svi prvaci i drugi razredi, na inicijativu Savjeta roditelja, nastavu pohađaju prije podne. Otežavajuća okolnost bila je i to što smo jedan kabinet morali preurediti u prostor za produženi boravak, čime je deficit učionica postao još izraženiji. Pozvala sam predstavnike udruženja, Čedomira Popovića i profesora Slobodana Vukovića, predočivši im nastalu situaciju. Zajednički smo se dopisom obratili opštini Bar, a nakon odgovora, dogovorili smo alternativno rješenje. Postojeća prostorija i dalje ostaje na korišćenje udruženju, ali sa izmijenjenom satnicom, nakon redovne nastave, od 13 sati i 30 minuta i vikendom. Zbog preuređenja i rekonstrukcije prostora, na predlog Čedomira Popovića, odlučeno je da stvari budu izmještene u kontejner ustupljen od strane kompanije “Port of Adria”, a koji je smješten u dvorište škole. Dakle, nema govora o prestanku korišćenja naših prostorija od strane Društva djece sa posebnim potrebama, a još manje o njihovom “preseljenju u kontejner”. Naša škola i udruženje ostaju partneri, humanisti i pružena ruka jedni drugima u svakom trenutku. Ova situacija je još više učvrstila naš odnos, te razmišljamo o novim, zajedničkim projektima u budućnosti. Takođe, uz odobrenje Ministarstva prosvjete, postoji mogućnost za obezbjeđivanjem dodatnog, adekvatnog prostora, sa mokrim čvorom, upravo u objektu naše škole, čime bi na trajniji i znatno bolji način bio riješen ovaj problem“, kazala je direktorka Vukmanović, koja je istakla da preuređenje dosadašnje prostorije finansira škola, a režijske troškove za njen rad u kontinuitetu plaća Ministarstvo prosvjete.

 

Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama radi u O.Š. „Jugoslavija“ od 2002. zahvaljujući i međunarodnoj organizaciji „Save the children“, kao i UNICEF- u koji im je ustupio potrebna didaktička nastavna sredstva.

„U školi ‘Jugoslavija’ smo 18 godina i bila nam je uglavnom, dobar domaćin, posebno na početku, a zatim smo imali niz problema jer nismo mogli da koristimo toalet. Prednost što radimo upravo ovdje je i to što u ovoj školi postoje dva specijalna, ili, kako se to sada zove ‘integrisana’ odjeljenja za djecu sa smetnjama u razvoju, koji su i naši članovi. To sve doprinosi efikasnosti našeg funkcionisanja, jer konstantno angažujemo logopede, defektologe, terapeute i vaspitače za rad sa djecom, a trudimo se i da ih saocijalizujemo, ne samo međusobnim druženjem, već i susretima sa drugom djecom“, kazao je predsjednik Društva roditelja djece sa posebnim potrebama Čedomir Popović.

 

 predsjednik Društva Čedomir Popović

Član državnog Savjeta za prava OSI populacije, profesor Slobodan Vuković, vidno zadovoljan, ističe da su poslednji događaji inicirali razgovor i rješenje za kojim tragaju već gotovo 19 godina.

„Za samo jedan dan dogovorili smo ono što pokušavamo da riješimo već skoro dvije decenije. Ne bih se osvrtao na negativne stvari, već na ono što je pozitivno u ovom trenutku, a to je da smo u upravi škole ‘Jugoslavija’ našli dobrog sagovornika, spremnog da zajednički riješimo problem. Prostorije koje postoje u ovoj školi, a koje bi trebalo privesti namjeni i adaptirati, za naše udruženje bile bi idealne, a uz to bi imali mogućnost korišćenja mokrog čvora, za što smo do sada bili uskraćeni“, kazao je profesor Vuković, koji je izrazio nadu da će im finansijski u tome pomoći opština Bar i donatori. On je dodao da je predsjednik Društva Čedomir Popović razgovarao sa čelnim čovjekom barske opštine Dušanom Raičevićem, koji je, kako je kazao, izrazio spremnost da ih dijelom u tome podrži.

Slobodan Vuković

 

Iz opštine Bar danas je saopšteno da je, na njen zahtjev, Vlada Crne Gore 11. septembra, donijela Odluku o prenosu prava raspolaganja na parceli površine 1.560 m2, u neposrednoj blizini škole „Meksiko“, opštini, radi izgradnje Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama. Time se, nakon riješenih međusobnih odnosa i definisanja pravnih pretpostavki između Opštine, Odbora škole „Meksiko“, Ministarstva finansija, prosvjete i Vlade, došlo do rješenja kojim se definiše novi okvir za nastavak rada na ovom projektu koji lokalna uprava želi da realizuje.

Opština Bar će u tom smislu, kaže se dalje u saopštenju, nastaviti da ulaže sve svoje administrativne, stručne kapacitete i dodatne napore, da pitanje brige o djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju bude adekvatno riješeno, a prvi korak ka tome je izrada projektno-tehničke dokumentacije za Dnevni centar, u skladu sa važećim propisima koji uređuju ovu oblast.

Kada je riječ o obezbjeđivanju finansiranja izgradnje Centra, iz lokalne uprave podsjećaju da su više puta informisali javnost da je u tu svrhu iz državnog trezora na opštinski račun uplaćeno 137.000 eura. Navedena sredstva nijesu utrošena i nalaze se na žiro – računu opštine, a evidentirana su u završnim računima budžeta pod stavkom ‘Sredstva prenešena iz prethodne godine’ i ona se prenose iz godine u godinu, sve dok ne budu namjenski utrošena. Finansijska konstrukcija za ovaj projekat time nije završena, već će biti precizno definisana kada bude pripremljena cjelokupna tehnička dokumentacija neophodna za izgradnju objekta, kao i pratećih infrastrukturnih sadržaja“, ističe se, između ostalog, u saopštenju lokalne uprave, u kojem se izražava žaljenje što procedura za izgradnju Dnevnog centra traje duže od jedne decenije. „To, ipak, nije promijenilo jasno opredjeljenje opštine Bar da ovaj važan projekat za djecu korisnike, njihove roditelje i čitav grad, želimo da realizujemo u što skorijem roku, uz ispunjavanje svih zakonskih okvira koje smo obavezni da poštujemo i koji moraju biti ispunjeni do njegove finalne realizacije. Opština Bar, koja je pokrenula postupak za prenos prava raspolaganja na pomenutoj parceli za izgradnju Dnevnog centra, pozdravlja odluku Vlade kojom je ispunjen jedan od preduslova za realizaciju ovog projekta, i potvrđuje da će angažovano nastaviti da radi na sprovođenju svih neophodnih procedura do izgradnje Dnevnog centra za djecu asa posebnim potrebama“, zaključuje se u saopštenju iz opštine Bar.

 

VIDEO DOSTUPAN NA LINKU: https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=wlDi7C0aiEE&feature=emb_title

Izvor: BarInfo

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže