Dana 03.11.2020. godine izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać i predsjednik Upravnog odbora Saveza Slobodan Vuković sastali su se sa predsjednikom Skupštine Crne Gore mr Aleksom Bečićem.
Predstavnici Saveza na sastanku su detaljno upoznali predsjednika Skupštine o problemima sa kojima se susreću djeca i mladi sa invaliditetom u oblasti socijalne, obrazovne i zdravstvene zaštite. U vezi pitanja iz nadležnosti Skupštine, Milisav Korać i Slobodan Vuković su govorili o potrebi usklađivanja pojedinih zakona sa Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i sa međunarodnim standardima.
Takođe, veoma detaljno su predsjedniku Skupštine predočili probleme sa kojima se suočavaju Savez “Naša inicijativa” i lokalna udruženja Saveza u vezi raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, o nepravilnostima i zloupotrebama koje prate te raspodjele.
U skladu sa predlozima iz pojedinih lokalnih udruženja, predsjednika Skupštine smo upoznali i sa problemima – prostorija za rad pojedinih naših udruženja.

Predsjednik Skupštine je veoma pažlivo saslušao izlaganje dva predstavnika Saveza i naglasio da će on lično u granicama svojih nadležnosti, u okviru izmjena i donošenja novih zakona, nastojati da da doprinos unapređenju položaja djece i mladih sa teškoćama u razvoju. Takođe je sam naglasio da su određena pitanja koja su otvorena na sastanku u nadležnosti izvršne vlasti (Vlade), te da će nakon izbora predsjednika Vlade i ministara on, u okviru svojih ovlašćenja, dati podršku naporima Saveza da se kod nadležnih ministarstava unaprijedi stanje u vezi problema o kojima se govorilo na sastanku.

Predstavnici Saveza i predsjednik Skupštine Crne Gore

Gospodin Aleksa Bečić je naglasio da je informisan pozitivno o radu i projektima Saveza “Naša inicijativa” te je pohvalio aktivnosti Saveza i pojedinačne projekte (posebno projekat prekogranične saradnje CG-BIH u vezi pčelarstva i projekat sa Unicefom kao i projekte u oblasti zapošljavanja lica sa invaliditetom).
Obje strane su iskazale otvorenost za dalju saradnju i djelovanje na unapređenju sveukupnog položaja djece i mladih sa invaliditetom.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže