Na satanku ministra rada i socijalnog staranja i predstavnika NVO,,Naša inicijativa”

Na satanku ministra rada i socijalnog staranja i predstavnika NVO,,Naša inicijativa”

Predsjednik Vujanović na sastanku sa predstavnicima nacionalnih saveza i udruženja osoba

Predsjednik Vujanović na sastanku sa predstavnicima nacionalnih saveza i udruženja osoba

MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

U Kolašinu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Kolašinu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Predsjednik Vlade Milo Đukanović primio predstavnike NVO Savez "Naša Inicijativa"

Predsjednik Vlade Milo Đukanović primio predstavnike NVO Savez "Naša Inicijativa"

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

U Tivtu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvariva

U Tivtu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvariva

Povlastice na putovanje lica sa invaliditetom, Zakona o status i finansiranju organiza

Povlastice na putovanje lica sa invaliditetom, Zakona o status i finansiranju organiza

U Mojkovcu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Mojkovcu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Budvi održana šestočasovna radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetni

U Budvi održana šestočasovna radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetni

Vlada Crne Gore imenovala je Komisiju za raspodjelu prihoda od igara na sreću

Vlada Crne Gore imenovala je Komisiju za raspodjelu prihoda od igara na sreću

NGO Union of Associations of Parents of Children and Youth with Disabilities "Our Initiati

NGO Union of Associations of Parents of Children and Youth with Disabilities "Our Initiati

U Beranama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Beranama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Milisav Korać izabran za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunam

Milisav Korać izabran za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunam

U Rožajama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Rožajama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Na sastanku sa Predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem razmotrena su pitanja od značaja za

Na sastanku sa Predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem razmotrena su pitanja od značaja za

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže