GetImage

ŠIRA INFORMACIJA NVO SAVEZA “NAŠA INICIJATIVA” U VEZI SASTANKA SA MINISTARKOM, GOSPOĐOM ZORICOM KOVAČEVIĆ

Dana 21.09.2015.godine ministarka rada i socijalnog staranja, gospođa Zorica Kovačević, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu Goran Kuševija i PR menadžer Ministarstva rada Lela Vuković posjetili su NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa” i lokalno NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica. Tom prilikom održan je sastanak u prostorijama lokalnog NVO na starom aerodromu u Podgorici.

Sastanku su u ime Saveza ,,Naša inicijativa“ i lokalnih Udruženja iz sastava tog Saveza prisustvovali: Milisav Korać, izvršni direktor Saveza ,,Naša inicijativa“, istovremeno i predsjednik lokalnog NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica, mr Danilo Bošković predsjednik Skupštine Saveza ,,Naša inicijativa“ istovremeno predstavnik NVO Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju Mojkovac, Slobodan Vuković predsjednik Upravnog odbora Saveza ,,Naša inicijativa“ istovremeno predstavnik NVO Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar, Ana Đurović potpredsjednica Skupštine Saveza ,,Naša inicijativa“ istovremeno predstavnik NVO ,,Razvitak“ Cetinje, Danijela Prelević član Upravnog odbora Saveza ,,Naša inicijativa“ istovremeno predsjednica NVO ,,Pružite nam šansu“ iz Podgorice, Sefo Kožar član Upravnog odbora Saveza ,,Naša inicijativa“ istovremeno predsjednik NVO ,,Korak nade“ Berane, Ljiljana Krstić član Nadzornog odbora Saveza ,,Naša inicijativa“ istovremeno predsjednica NVO ,,Zrak sunca“ iz Herceg Novog, Ana Danilović član Nadzornog odbora Saveza ,,Naša inicijativa“ istovremeno predsjednica NVO ,,Zvijezda“ Kolašin, Enes Purišić predsjednik NVO ,,Udruženje roditelja djecec i omladine sa teškoćama u razvoju“ Plav, Vezira Ćosović predsjednica NVO ,,Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama“ Rožaje, Nebojša Radović predsjednik NVO ,,Za budućnost naše djece“ Andrijevica, Marina Milić predsjednica NVO ,,Ljepša budućnost“ Berane, Milutin Roganović predstavnik NVO ,,Rastimo zajedno“ Danilovgrad, Nataša Anastasov predsjednica NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica“ Budva i Miroslav Koprivica predsjednik NVO ,,Mali- veliki korak“Kotor. Sastanku je prisustvovalo i šestoro djece i mladih sa smetnjama u razvoju i oko desetak roditelja/staratelja te populacije iz lokalnog NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica.

Sastanak je inače kontinuitet kvalitetne saradnje koju Savez ,,Naša inicijativa“ i lokalne organizacije iz sastava ovog Saveza, godinama imaju sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Održavanje sastanka je organizovano da bi se razmotrila određena pitanja i nejsanoće koje imaju roditelji djece sa smetnjama u razvoju iz oblasti socijalne i dječje zaštite i da bi se predstavnici roditelja upoznali sa stavovima Ministarstva u vezi pomenute problematike.

Razgovaralo se o sledećim temama:

a.Zapošljavanje lica sa invaliditetom

Predstavnici Saveza ,,Naša inicijativa“ su istakli da se vrlo mali broj lica sa invaliditetom zapošljava, da i dalje postoje neopravdane predrasude i stereotipi kod mnogih poslodavaca i građana Crne Gore prema mogućnostima i želji za rad lica sa invaliditetom. Istakli su i da bi u sledećem konkursu za dodjelu sredstava iz Programa ,,Grant šeme“ trebalo više sredstava dati za konkretno zapošljavanje lica sa invaliditetom a manje za konferencije, pripreme za zapošljavanje, štampanje flajera, postera i slično, što je po shvatanju ovih NVO učinjeno u prvom konkursu. Naglasili su iz ovih NVO da na prvom konkursu za „Grant Šeme“ nijesu odobrena sredstva za projekte nekih NVO iz Saveza „Naša inicijativa“ i to: NVO „Sunčev zrak“ – H. Novi, NVO „Rastimo zajedno“ – Danilovgrad, NVO „Pravo na život“- Ulcinj u partnerstvu sa NVO „Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“ – Bar, iako se radi o organizacijama koje veoma kvalitetno rade i prepoznate su da na kvalitetan način doprinose na položaju djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Iz NVO “Naša inicijativa“ su pitali predstavnike Ministarstva rada zašto se ne pristupa izradi izmjena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom kada je Radna grupa za izradu izmjena tog Zakona formirana još prije četri mjeseca.

Odgovori ministarke Kovačević: Podržava zapošljavanje lica sa invaliditetom, davala je već lični  doprinos da se zapošljavaju lica sa invaliditetom, preporučila je centrima za socijalni rad i dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju i drugim javnim ustanovama, da u skladu sa mogućnostima zapošljavaju što više ovu populaciju.  Zatražila je da udruženja dostave spisak lica koja bi se mogla zaposliti. Posebno će se fokusirati na pomoć pri zapošljavanju mladih na Sjeveru Crne Gore. Slaže se ministarka da se u sledećem konkursu za ,,Grant šeme“ više prostora i sredstava usmjeri za konkretna zapošljavanja i tražiće izvještaj od Zavoda za zapošljavanje o broju lica koja su zaposlena kroz prvi konkurs u okviru ,,Grant šeme“.  Zalagaće se maksimalno da se sredstva koriste namjenski u svrhu zapošljavanja lica sa invaliditetom i istakla je primjer posjete jednoj organizaciji na sjeveru gdje je pošla da prekontroliše kako se troše sredstva iz ,,Grant šema“ u jednoj organizaciji i stekla je veoma negativan utisak, te će se praćenju realizacije projekata posvetiti ubuduće mnogo veća pažnja. Očekuje da će u skorije vrijeme početi da radi Radni centar kao ustanova na Zabjelu u Podgorici (u blizini dva Resursna centra za školovanje djece sa smetnjama u razvoju) gdje će se stvoriti uslovi da se zaposli više lica sa invaliditetom. Složila se sa predlogom Saveza ,,Naša inicijativa“ da u izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom treba stvoriti još povoljniji ambijent i uslove koji bi omogućili veće zapošljavanje lica sa invaliditetom. Naglasila je da će radna grupa za izradu izmjena tog Zakona, ubrzo početi da radi i da će to biti završeno do kraja godine.

Predsjednica NVO ,,Ljepša budućnost“ Berane je ukazala na problem da lica sa invaliditetom u Beranama ne mogu ostvariti naknadu za nezaposlene preko Biroa rada iako je Zakon o zapošljavanju izmjenjen početkom godine i uvedeno to zakonsko pravo od 77,00eura za lica sa invaliditetom. Predstavnici i drugih Udruženja su istakli da je to problem i u drugim opštinama a ne samo u Beranama.

Ministarka je obećala da će odmah kontaktirati diroktoricu Zavoda za zapošljavanje CG i da će dati zadatak da se to pravo prizna svakome ko ispunjava uslove i da nema razloga da Ministarstvo ili Zavod nešto oduglovače ili osporavaju ako je to priznato Zakonom.

b.Zakon o izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Predstavnik Saveza ,,Naša inicijativa“ je zahvalio ministarki i njenim saradnicima iz Ministarstva što su od donošenja izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, imali veoma korektan stav naglašavajući da će kao legalisti poštovati izmjene Zakona(pravo na naknadu majki sa troje ili više djece, pravo na naknadu roditelja koji brinu o djeci koja su korisnici lične invalidnine, pravo na naknadu majkama sa troje djece koje su na evidenciji nezaposlenih najmanje 15godina). Očekuju da taj stav Ministarstva slijede i zaposleni u centrima za socijalni rad, ocjenivši da je neprimjereno da npr. direktor jednog centra za socijalni rad iznosi stavove koji u u suprotnosti sa stavom Ministarstva govoreći, npr : ,,Nema ništa od tog Zakona, to će biti poništeno, neće biti isplata tih naknada“ .

Ministarka je odgovorila da ponavlja da joj ne pada na pamet da ona ili neko iz Ministarstva rada osporava primjenu Zakona, nego da se ona i Ministartvo pripremaju da startuju sa primjenom izmjena Zakona i isplatama naknada od 01.januara 2016.godine. Saglasila se sa predlogom predstavnika Saveza ,,Naša inicijativa“ da proceduru za ostvarenje tog prava, treba pojednostaviti i da će Ministarstvo tokom oktobra mjeseca 2015.godine, dati saopštenje i uptstva kako da se ostvaruju pomenuta prava iz izmjena Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i kome roditelji da se obraćaju za ostvarenje naknada.

Predstavnici Saveza ,,Naša inicijativa“ su podsjetili i na izmjene Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji je Skupština usvojila krajem jula 2015.godine a kojima se predviđa da se otvaraju dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju mogu boraviti i lica starija od 27godina. Predstavnici ovog Saveza su istakli da je problem zbrinjavanja starijih od 27godina(posebno onih bez roditeljskog staranja,samohranih roditelja i onih čiji su roditelji lošeg zdravstvenog stanja), jedan veliki problem i pitanje na koje se odgovor mora naći što prije i zamolili da se Ministarstvo tim problemom značajnije pozabavi. Podsjetili su i da Ministarstvo shodno odredbama naprijed pomenutih izmjena  Zakona, treba da donese podzakonske propise u roku od šest mjeseci.

Ministarka rada je odgovorila da potpuno razumije problem zbrinjavanja starijih od 27godina, da je u par slučajeva naložila da se napravi izuzetak i starijim od 27godina produži boravak u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju ali i naglasila da su i međunarodni standardi takvi da obavezuju da se odvoje djeca od odraslih. Pozvala je javno i da se NVO uključe u ovu problematiku, da i oni organizuju neki vid dnevnog boravka za lica starija od 27godina, da organizuju neki program za tu populaciju a da je Ministarstvo spremno da participira u troškovima zakupa takvog prostora i ostalih troškova. Ministarka je naglasila da djeca i mladi sa smetnjama u razvoju treba više da koriste usluge u dnevnim centrima za djecu sa smetnjama u razvoju. Očekuje da roditeljska udruženja pozovu roditelje i djecu da se uključe u takve dnevne centre jer su obezbijeđeni kvalitetni servisi usluga i šteta je što pojedini dnevni centri nijesu popunjeni, nego su polu prazni. Naglasila je da je u planu veće angažovanje za otvaranja dnevnog centra u Rožajama, da očekuje da vrlo brzo se to realizuje i u Budvi, da je nađeno dobro rešenje za Danilovgrad i uvjerena je da će se vrlo brzo naći rešenje i za Tivat, Kotor i druge opštine.

Predstavnici Saveza „Naša inicijativa“ su ukazali na činjenicu da je opština Bar od Komisije Vlade za raspodjelu sredstava od igara na sreću, još 2009. god. dobila 137.000€ za početak izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i da je neprihvatljivo da do sada nije postavljen ni kamen temeljac a davno je trebao biti urađen i početi da radi dnevni centar. Ministarka se složila sa tim stavom da je neprihvatljivo da toliko godina taj problem nije riješen, naglasila je da joj je poznatao da je bilo određenih problema oko određivanja lokacije u Baru i iskazala spremnost da se ona lično i Ministarstvo rada još snažnije uključe i podrže aktivnosti da se i u Baru pitanje otvaranje dnevnog centra počne intezivno rešavati.

Napomenula je ministarka da su grupne kuće za mlade sa smetnjama u razvoju, rešenje koje se dobro pokazalo u praksi(npr. Bijelo Polje) te da će poučeni tim iskustvom formirati više takvih oblika zbrinjavanja u narednom periodu širom Crne Gore. Time će se stvoriti uslovi za trajno zbrijavanja jednog broja mladih sa smetnjama u razvoju starijih od 27 godina.

Saopštila je da su izvršene određene kadrovske promjene u centrima za socijalni rad, da je jedan broj zaposlenih penzionisan, da je zaposleno nekoliko mladih u tim centrima i složila se sa predlogom Saveza „Naša inicijativa“ da se mora vršiti stalna edukacija zaposlenih u tim centrima i da oni svakako moraju dobro poznavati Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti i ostale propise koji se odnose na tu materiju. Naglasila je da sva udruženja koja imaju primjedbe na rad radnika iz centara za socijalni rad, to dostave Ministarstvu i da će ona lično sve primjedbe i sugestije detaljno i odgovorno razmotriti i najozbiljnije se odnijeti prema svemu tome.

c. Zakon o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom

Predstavnici Saveza „Naša inicijativa“ su u vezi povlastica na putovanje istakli sledeće probleme:

·         Bilo je pojedinih slučajeva da roditelji nijesu našli dežurnog u centru za socijalni rad prilikom putovanja te nijesu mogli dobiti potvrdu o putovanju. Ministarka je odgovorila da je dobila par pritužbi takve vrste i zamolila da je u buduće obavezno roditelji obavjeste kad imaju takav problem.

·         Kod većine centara za socijalni rad ne postoje obilježena mjesta za lica sa invaliditetom što predstavlja veliki problem kada roditelji priđu centru i nemaju gdje da parkiraju vozilo. Ovaj problem je posebno istaknut kada je u pitanju lice u invalidskim kolicima. Stoga su predstavnici Saveza „Naša inicijativa“ predložili da ministarka rada uputi dopis centrima za socijalni rad sa preporukom da oni od nadležnih opštinskih sekretarijara zatraže obilježavanje najmanje jednog parking mjesta za lica sa invaliditetom. Ministarka je prihvatila ovaj predlog i obećala da će centrima za socijalni rad dostavit dopis da postupe u skladu sa našim predlogom i da se obezbijede parking mjesta kod centara za socijalni rad gdje je to god moguće.

·         Problem je što roditelji prilikom putovanja sa svojim djetetom, pored obaveze javljanja u centar za socijalni rad i pribavljanja potvrde da su putovali, imaju obavezu odlaska na autobusku stanicu radi pribavljanja potvrde o visini troškova prevoza. Predstavnici Saveza „Naša inicijativa“ su predložili da centri za socijalni rad od autobuskih stanica u svom gradu, pribave cjenovnik troškova prevoza o gradovima širom Crne Gore čime bi se roditeljima olakšalo da ne moraju ići na autobske stanice (gdje ponekad ne uspiju da dobiju potvrdu o visini karte). Ministarka rada se saglasila sa našim predlogom, ocjenila da to vodi pojednostavljenju procedure i olakšanju roditelja koji putuju, te je naglasila da će proslijediti dopise centrima za socijalni rad širom Crne Gore i zatražiti da oni po službenoj dužnosti u svom mjestu prebivališta pribave cjenovnike o visini karte.

·         Predstavnici Saveza „Naša inicijativa“ su ukazali i na činjenicu da pojedini roditelji prilikom putovanja moraju svraćati u gradove – centre za socijalni rad što im pričinjava problem jer pojedini od njih putuju na seoska područija i uopšte ne bi svraćali u grad da nije obaveze javljanja u centar za socijalni rad radi uzimanja potvrde o putovanju. Ovaj problem nijesmo riješili na sastanku i to ostaje pitanje koje ćemo pokušavati da rešavamo u narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom rada.

d.Problem smještajnih uslova pojedinih lokalnih udruženja iz sastava Saveza „Naša inicijativa“

Na satanku je istaknuto da većina lokalnih udruženja iz sastava Saveza „Naša inicijativa“ nemaju riješeno pitanje smještajnih uslova za rad udruženja, da uglavnom plaćaju skupe i neuslovne prostore i zamolili da ministarka pomogne u tom dijelu. Na konkretan predlog predsjednika Udruženja iz Plava da je pronašao odgovarajući prostor ali mu hvali saglasnost ministarke rada, ona je odgovorila: „Imate moju saglasnost, uzmite taj prostor“.

Ministarka rada je iskazala spremnost da u vidu realnih mogućnosti a u saradnji sa ostalim državnim i lokalnim organima, gdje za to postoje mogućnosti, pomogne u rešavanju problema smještaja udruženja.

e. Problematika djece sa intelektualnim smetnjama u razvoju

Predsjednica NVO „Pružite nam šansu“ – Podgorica je istakla da djeca i mladi sa intelektualnim smetnjama u razvoju su jedna ranjiva kategorija koja uglavnom nema nikakva prava niti materijalna primanja. Činjenica da oni uglavno hodaju, često puta zavara jer se smatra da njima ništa ne nedostaje i da su oni dobro. Ova populacija uglavnom nema ličnu invalidninu niti njegu i pomoć drugog lica a po završetku srednje škole oni gotovo i da se ne zapošljavaju i uglavnom godinama su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Ministarka je naglasila da se i ovim pitanjem moramo pozabaviti i konstatovala da je potrebno više informacija u vezi toga pa da se razmišlja možda i u pravcu izmjene Pravilnika kojim se regulišu prava na materijalna davanja. Predložila je da joj se dostave dokumentacije u vezi te djece pa da vide na nivou Ministarstva da li se nešto tu može promjeniti.

Na kraju je ministarka prihvatila predlog predstavnika Saveza „Naša inicijativa“ da se za nekih 3-4 mjeseca ponovo održi sastanak, da se izvrši određena analiza šta je u međuvremenu realizovano i da se razmotre druge mogućnosti koje bi pomogle unapređenju položaja djece sa smetnjama u razvoju.

Sastanak je trajao od 08.30 – do 10.00h.

Naravno na jednom sastanku nijesu mogla biti analizirani i riješeni svi problemi djece i mladih sa smetnjama u razvoju, ali su predstavnici roditelja istakli da je sastanak bio veoma koristan da je razjasnio određene dileme i opšti je zaključak da su sastanci ove vrste izuzetno značajni te da ih obavezno treba nastaviti u sledećem periodu.

Ovo su svakako samo najznačajnije informacije sa sastanka.

Savez „Naša inicijativa“ stoji na raspolaganju za dodatne informacije u vezi predmetnog sastanka.

Informaciju sačinio: izvršni direktor Saveza „Naša inicijativa“ Milisav - Mimo Korać

U Podgorici 25.09.2015. godine.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže