Aktuelni

Realizovani

 • Odobren od Ministarstva rada i socijalnog staranja. Projekat se realizovao u periodu od 07.09.2019.- 06.09.2020. godine. Visina dobijenih sredstava: 39.668,10€

 • Odobren od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema. Period realizacije projekta: 23.07.2019. – 23.06.2020. godine.Visina dobijenih sredstava: 52.692.20€

 • Projekat je rezultirao na taj način što je doveo do unaprijeđenja vaspitno-obrazovnog i psihofizičkog stanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju u 20 lokalnih udruženja koji su korisnici projekta.

 • Ovim projektom se doprinijelo smanjenju nejednakosti i diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u raznim segmentima njihovog života u 16 gradova u Crnoj Gori.

 • Kontakt

  Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
  Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
  81000 Podgorica
  Tel/fax: +382 (0)20/642-060
  Mob: +382 (0)67/576-780
  Web: www.nasainicijativa.me
  Email:

  Socijalne mreže