logo

NVO SAVEZ UDRUŽENJA RODITELJA DJECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU „NAŠA INICIJATIVA“ PODGORICA

Adresa: Bulevar Josipa Broza Tita b.b.(bivši vojni kompleks) – Stari Aerodrum Podgorica

Tel/Fax: 020/642-060; 067/576-780

Ovlašćeno lice: izvršni direktor – Milisav Korać

Datum registracije: 30.04.2002. godine,

Registarski broj: 1560

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ Podgorica je osnovan dana 06.03.2002. kao nevladina, dobrovoljna, samostalna, nepolitička,  neprofitna, socio-humanitarna organizacija udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Skraćeni naziv je :Savez Naša inicijativa Podgorica.

Savez ,,Naša inicijativa“ Podgorica je mrežna i krovna na državnom nivou NVO koja u svom sastavu ima dvadeset (20) lokalnih udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u petnaest gradova u Crnoj Gori. Lokalna udruženja podstiču i pokreću inicijative  za poboljšanje kvaliteta života djece i omladine sa teškoćama u razvoju.

Cilj osnivanja i postojanja ove organizacije je zaštita i unapređenje položaja lica sa invaliditetom, vaninstitucionalno i neformalno obrazovanje u prvom redu djece i mladih sa smetnjama u razvoju kao i unapređenje socijalne, zdravstvene i vaspitno obrazovne zaštite i poboljšanje politike zapošljavanja lica sa invaliditetom. Takođe, Savez nastoji dati doprinos unapređenju kapaciteta lokalnih udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju širom Crne Gore.

 

Savez „Naša inicijativa“ ostvaruje redovnu saradnju sa lokalnim i državnim organima, međunarodnim organima i organizacijama, NVO sektorom i sredstvima informisanja.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže