U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom - 2018. god.


Donator: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ovim projektom se doprinijelo smanjenju nejednakosti i diskriminacije prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u raznim segmentima njihovog života u 16 gradova u Crnoj Gori na način što smo kroz projekat angažovali 20 lokalnih
koordinatora koji su u svojim sredinama prepoznali oblike diskriminacije prema licima sa invaliditetom, posebno prema djeci i mladima sa smetnjama u razvoju i obratili se nadležnim organima i institucijama  da djeluju u pravcu smanjenja uočene diskriminacije i nejednakosti. Projekat je počeo 21.12. 2018. godine, i trajao je do septembra 2019. godine.

Projekat je odobren u iznosu od 27.000,50 €

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže