Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović primio je danas predstavnike nacionalnih organizacija osoba sa invaliditetom: Fadila Mučića, Savez slijepih Crne Gore, Filipu Rajković, Udruženje paraplegičara Crne Gore, Milisava Koraća, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju i Darka Mijuškovića, Savez organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore.

Predsjednik Vujanović je iskazao poštovanje i podršku obilježavanju 3. decembra, koji je odlukom Ujedinjenih nacija proglašen za međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Članovi delegacije su upoznali predsjednika Vujanovića da se ovaj dan u Crnoj Gori obilježava nizom manifestacija kojim se najširoj javnosti žele predstaviti mogućnosti i dostignuća ove populacije, istovremeno ukazujući na složenost i poteškoće na koje nailaze realizujući programske aktivnosti udruženja i pojedinačno u životu i radu.

Takođe su upoznali Predsjednika sa svojim aktivnostima i iskazali potrebu za unapređenjem i efikasnijom primjenom adekvatne legislative koja se tiče bolje i sadržajnije realizacije potreba ove populacije.

Predsjednik Vujanović je snažno podržao sve aktivnosti udruženja, ističući uvjerenje da će zajednica učiniti sve da što intenzivnije odgovori na objektivne potrebe osoba sa invaliditetom. Predsjednik Vujanović je naglasio da je obaveza društva da isključi bilo kakav oblik diskriminacije i predrasuda, naglašavajući da osobe sa invaliditetom moraju biti tretirane kao integralni dio društva i omogućiti im da se osposobe za samostalni život i rad.

Takođe je istakao da ne smiju biti na margini, a da država mora konstantno unapređivati pravni i politički okvir za unapređenje položaja u društvu osoba sa invaliditetom.

Ovom prilikom predsjednik Saveza organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore, Darko Mijušković, uručio je Povelju predsjedniku Vujanoviću za izuzetan doprinos razvoju i unapredjenju Saveza gluvih i nagluvih Crne Gore.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže