Predsjednik Vlade Igor Lukšić primio je predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom, a sastanku je usledio dogovor o izmjeni Odluke o formiranju Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom.

Odluka će biti izmjenjena na način da se ponovo uspostavi Savjet za brigu o licima sa invaliditetom koji, prema mišljenju predstavnika ovih organizacija, predstavlja najadekvatniji organizacioni model koji će osigurati zaštitu i promociju prava osoba sa invaliditetom.

Na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici Saveza slijepih, Udruženja mladih sa  hendikepom, Saveza gluvih i nagluvih lica, Udruženja paraplegičara i Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica, razmotrena su pitanja od značaja za zaštitu prava i kvalitetno funkcionisanje tih udruženja.   

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže