Predsjednik Đukanović je izrazio puno razumijevanje za potrebe djece sa teškoćama u razvoju i istakao neophodnost odgovarajuće podrške projektima kojima se pospješuje položaj ove populacije. Ističući zadovoljstvo postojećom kooperacijom između državnih organa i nevladinih organizacija koje se bave  ovom problematikom, posebno na planu izrade strateških dokumenata i u okviru programa poboljšanja njihovog statusa, predsjednik je saopštio da će Vlada Crne Gore obezbijediti kontinuiranu i sinhronizovanu brigu za razvoj djece sa smetnjama u razvoju. Napori koji se ulažu zahtijevaju i povećan senzibilitet društva u cjelini prema položaju ove populacije – saopštio je predsjednik Đukanović.

Predstavnici Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa“ upoznali su premijera sa svojim aktivnostima i problemima koje imaju na putu ostvarenja što boljih uslova za kvalitetan rad. Činjenica je da je donošenjem brojnih zakonskih akata značajno poboljšanje njihov položaj, no prepoznaje se prostor za dalje unaprjeđenje, u oblasti vaspitno-obrazovne, socijalne i zdravstvene zaštite.

Ministar Numanović je govorio o brojnim aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja u cilju poboljšanja socijalno-ekonomskog položaja djece sa smetnjama u razvoju, kako bi ona mogla da rastu i razvijaju se do svog punog potencijala u skladu sa međunarodnim standardima.

Na sastanku je konstatovano da se partnerskim odnosom može doći do sistemskih rješenja koja će zadovoljiti potrebe ove populacije.

Datum objave 18.10.2010 | Autor Biro

 

 

Predsjednik Đukanović primio predstavnike Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama“Naša inicijativa“

utorak, 02 jun 2015

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže