Numanovic 2010

Predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica sastali su se sa ministrom rada i socijalnog staranja dr Suadom Numanovićem.

Na sastanku je potvrđen kontinuitet dugogodišnje dobre saradnje Ministarstva i Saveza na problematici koja se odnosi na djecu sa smetnjama u razvoju. U razgovorima je bilo riječi o potrebi povećanja naknada za njegu i pomoć drugog lica, ličnu invalidninu i dječje dodatke, bolju primjenu zakonskih rješenja koja se odnose na zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i na pokretanje novih servisa podrške za tu populaciju.

 Dogovoreno je da predstavnici Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica aktivno učestvuju u izradi Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, što je predviđeno Akcionim planom za sprovođenje Strategije za integraciju osoba sa invaliditetom za 2010-2011 godinu. Ministrastvo rada i socijalnog staranja će nastojati da u okviru realnih budžetskih mogućnosti poveća iznose za navedena prava za sledeću godinu.

Predstavnici Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica zahvalili su se na dosadašnjoj saradnji i najavaili nastavkl iste kroz participaciju u kreiranju politike i usvajanje svih dokumenata koji se tiču djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju. 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže