Predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica sastali su se sa ministrom rada i socijalnog staranja mr Predragom Boškovićem.

Tokom susreta razgovaralo se o položaju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, mogućnostima njihovog zapošljavanja i rehabilitacije.

Ministarstvo rada i socijalnog stranja sprovodi aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja porodica osoba sa smetnjama u razvoju. Trenutno se radi na izradi podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima će biti utvrđeni kriterijumi za sve usluge koje će korisnici različitih prava ostvariti u okviru socijalne zaštite, istakao je ministar Predrag Bošković.

Kao jedan vid pomoći Ministarstvo rada i socijalnog staranja već nekoliko godina finansira boravak i rehabilitaciju za 30 djece, sa po jednim roditeljem kao pratiocem, u trajanju od 15 dana u institutu ,,Simo Milošević“ u Igalu.

 

Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa lokalnim samoupravama nastavlja sa realizacijom projekta izgradnje dnevnih centara u cilju sprovođenja reforme socijalne i dječje zaštite. 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže