Konferencija „Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“

Datum objave: 03.12.2014 


Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ministar rada i socijalnog staranja mr Predrag Bošković otvorio konferneciju pod nazivom „Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“.

Konferenciju su organizovali Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, na kojoj su prisustvovati predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, državnih institucija i međunarodnih organizacija.

Kolektiv Ministarstva rada i socijalnog staranja koristi priliku da osobama sa invaliditetom čestita Međunarodni dan osoba s invaliditetom i poželi im što manje barijera u ličnom i profesionalnom životu.

Video: Izlaganje ministra rada i socijalnog staranja Predraga Boškovića na otvaranju konferencije pod nazivom Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

Video: Konferencija pod nazivom Polozaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori - kadrovi

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže