NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

NVO Savez "Naša inicijativa" Podgorica je dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020.godin

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je, na danas održanoj sjednici, razmotrio i p

BOJE JUTRA - Kako je pauza zbog pandemije uticala na djecu sa invaliditetom - Milisav Kora

BOJE JUTRA - Kako je pauza zbog pandemije uticala na djecu sa invaliditetom - Milisav Kora

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i članica Odbora mr Branka

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i članica Odbora mr Branka

Bečić: Skupština će raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

Bečić: Skupština će raditi na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom

U Baru je danas, u hotelu “Sidro”, održana završna prezentacija jedinstvenog projekta “Ogl

U Baru je danas, u hotelu “Sidro”, održana završna prezentacija jedinstvenog projekta “Ogl

Dana 17.12.2019. godine, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, po

Dana 17.12.2019. godine, članovi Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, po

Dana 03.11.2020. godine izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać i predsje

Dana 03.11.2020. godine izvršni direktor Saveza “Naša inicijativa” Milisav Korać i predsje

NVO Savez “Naša inicijativa” Podgorica u periodu od 23.07.2019. godine do 22. 06. 2020. go

NVO Savez “Naša inicijativa” Podgorica u periodu od 23.07.2019. godine do 22. 06. 2020. go

Opština Tivat izašla je u susret inicijativama lokalnog koordinatora protiv diskriminacije

Opština Tivat izašla je u susret inicijativama lokalnog koordinatora protiv diskriminacije

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija

U UDRUŽENJU RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA - BAR NEZADOVOLJNI ODNOSOM INSTITUCIJA

U UDRUŽENJU RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA - BAR NEZADOVOLJNI ODNOSOM INSTITUCIJA

Održana petodnevna obuka “Pisanje prijedloga projekta” za osam lica sa invaliditetom

Održana petodnevna obuka “Pisanje prijedloga projekta” za osam lica sa invaliditetom

Nazire se mogućnost rješavanja problema prostora za Društvo roditelja djece u Baru

Nazire se mogućnost rješavanja problema prostora za Društvo roditelja djece u Baru

RIJEC JE O NAMA 21 01

RIJEC JE O NAMA 21 01

Savez „Naša inicijativa“ Podgorica je od 23.07.2019.godine otpočeo sa realizacijom projek

Savez „Naša inicijativa“ Podgorica je od 23.07.2019.godine otpočeo sa realizacijom projek

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže