Čedo Popović 702x336

“Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju imaju pravo na jednakost i život bez diskriminacije” – naziv je projekta čiji je nosilac NVO “Društvo djece sa posebnim potrebama” Bar, a koji realizuje sa još dvije referentne organizacije u oblasti zaštite lica sa invaliditetom: NVO ,,Pravo na život – Ulcinj’’ i NVO ,,Korak nade – Berane”.

Ovaj projekat podržan je na konkursu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za finansiranje projekata/programa u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, pod nazivom „Recimo NE diskriminaciji lica sa invaliditetom- 2021“.

“Realizacija projekta u trajanju od osam mjeseci započela je 30.decembra, 2021.godine. Opšti cilj projekta je  smanjenje diskriminacije i nejednakosti, kao i povećanje ravnopravnosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju u odnosu na njihove vršnjake i vršnjakinje”, kazao je za Radio Bar i Bar Info Čedo Popović, predsjednik NVO “Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama“.

Čedo Popović

Pored toga, specifični ciljevi projekta su smanjenje nejednakosti i diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u oblasti zdravstvene zaštite (lična pokretljivost, samostalnost u hodu) i u oblasti razvoja jezičko – govornih potencijala. Zatim, doprinos edukaciji djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja te predstavnika državnih i lokalnih organa u poštovanju njihovih prava. Ovaj projekat se sprovodi i kao doprinos implementaciji odredbi Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom (Konvencija UN i preporuka Komiteta UN iz avgusta 2017. godine).

“Projekat će pozitivno uticati na sve tri nevladine organizacije jer će kroz projektne aktivnosti steći nova znanja i iskustva u implementaciji sličnih projekata, povećati svoje organizacione, operativne i finansijske kapacitete za realizaciju projekata u oblasti zaštite od diskriminacije, te unaprijediti saradnju između njih samih, kao i saradnju sa državnim i lokalnim organima na planu obezbjeđenja jednakosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju sa ostalim građanima i građankama Crne Gore. Dodatno, pozitivno će uticati na tri nevladine organizacije jer će oni kroz svoje aktivnosti doprinijeti unapređenju položaja jednog dijela svojih članova i zaštiti od nejednakosti i diskriminacije”, smatra Popović.

Podsjetio je i da je zaključno sa januarom uspješno završena realizacija Programa rada za 2021.god. podržanog od SO Bar, napominjući da lokalna uprava posljednjih godina redovno podržava NVO koje imaju poseban status za Opštinu.

Izvor: Radio Bar

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže