Emisija ,,Horizont'' - posjeta NVO Savezu udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa'' Podgorica.

Dana 03.06.2021. godine emitovana je emisija ,,Horizont'' na RTCG - u, a povod posjete prvenstveno je bio to što je NVO Savez ,,Naša inicijativa'' Podgorica, dobitnik najbolje bonitetne ocjene za 2020. godinu i spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti u poslovanju.
Izvršni direktor je istakao da Savez već 19 godina posluje uspješno, kvalitetno i u skladu sa zakonskim propisima. Ovo priznanje nam svakako znači, i biće satisfakcija za dalji uspješan rad i konkurisanje za razne projekte u budućem periodu, dodao je Korać.
Izvršni direktor je podsjetio da NVO Savez ,,Naša inicijativa'' Podgorica trenutno realizuje projekat ,,Što više ravnopravnosti - to manje diskriminacije'' koji je odobren od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, a u okviru kojeg je, između ostalog, obezbijeđen fizioterapeutski rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju iz lokalnih udruženja iz Rožaja, Berana, Bara i Herceg Novog. Realizacijom ovih aktivnosti daje se doprinos smanjenju diskriminacije djece i mladih sa smetnjama u razvoju u oblasti zdravstvene zaštite.
PR Služba NVO Saveza ,,Naša inicijativa'' Podgorica.

Emisija ,,Horizont''

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže