Izvršni direktor Saveza "Naša inicijativa" govorio o benefitima zapošljavanja OSI.

Izvršni direktor Saveza "Naša inicijativa" govorio o benefitima zapošljavanja OSI.

Predstavnica Saveza "Naša Inicijativa" učestvovala na 60. sjednici Odbora za ljudska prava

Predstavnica Saveza "Naša Inicijativa" učestvovala na 60. sjednici Odbora za ljudska prava

Izvršni direktor Saveza ,,Naša inicijativa“ sa jednim brojem predstavnika civilnog društva

Izvršni direktor Saveza ,,Naša inicijativa“ sa jednim brojem predstavnika civilnog društva

Dana 30.06.2015. godine predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa...

Dana 30.06.2015. godine predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa...

Razgovarano o aktuelnim pitanjima i mogućim modelima rješavanja problema sa kojima se...

Razgovarano o aktuelnim pitanjima i mogućim modelima rješavanja problema sa kojima se...

ŠIRA INFORMACIJA NVO SAVEZA “NAŠA INICIJATIVA” U VEZI SASTANKA SA MINISTARKOM RADA

ŠIRA INFORMACIJA NVO SAVEZA “NAŠA INICIJATIVA” U VEZI SASTANKA SA MINISTARKOM RADA

Konferencija:Poglavlje 23:gdje smo sa reformama i kako obezbijediti napredak

Konferencija:Poglavlje 23:gdje smo sa reformama i kako obezbijediti napredak

Konferencija „Lica sa invaliditetom u Crnoj Gori – stanje i izazovi“ povodom...

Konferencija „Lica sa invaliditetom u Crnoj Gori – stanje i izazovi“ povodom...

Dana 13.09.2015. godine u Podgorici su održane sjednica Upravnog odbora i sjednica...

Dana 13.09.2015. godine u Podgorici su održane sjednica Upravnog odbora i sjednica...

Održan sastanak izmedju predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

Održan sastanak izmedju predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

Organizacije lica sa ivaliditetom pozvale sredstva informisanja na Konferenciju povodom...

Organizacije lica sa ivaliditetom pozvale sredstva informisanja na Konferenciju povodom...

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti samo je korak u pravcu..

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti samo je korak u pravcu..

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predsjednika O

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i zamjenica predsjednika O

Na poziv predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića i Kancelarije Sistema UN...

Na poziv predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića i Kancelarije Sistema UN...

“Naša inicijativa” podsjeća javnost da je Skupština Crne Gore dana 16.07.2015 godine...

“Naša inicijativa” podsjeća javnost da je Skupština Crne Gore dana 16.07.2015 godine...

Na satanku NVO,,Naša inicijativa” i ministra rada i socijalnog staranja razgovaralo se

Na satanku NVO,,Naša inicijativa” i ministra rada i socijalnog staranja razgovaralo se

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže