Na poziv predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića i Kancelarije Sistema UN u Crnoj Gori, predstavnici Saveza udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“– Podgorica prisustvovali su obilježavanju  70. godišnjice Ujedinjenih nacija.

Savez „Naša inicijativa“ su predstavljali izvršni direktor – Milisav Korać i podpredsjednica Skupštine Ana Đurović.

Svečanost je održana u  Vladinom domu na Cetinju dana 23.10.2015. godine.

Predstavnici Saveza „Naša inicijativa“ su ovu priliku iskoristili da obave niz razgovora sa predstavnicima državnih i lokalnih organa, međunarodnih organizacija i medija i da iste upoznaju sa problematikom djece i mladih sa smetnjama u razvoju širom Crne Gore. Naši predstavnici su se zahvalili onima koji u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti doprinose unapređenju sve ukupnog položaja djece i mladih sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Predstavnici državnih i lokalnih organa i međunarodnih organizacija su iskazali poštovanje prema aktivnostima koje realizuje Savez „Naša inicijativa“ kao mrežna, krovna NVO na državnom nivou i lokalna udruženja u sastavu ovog Saveza.

Iskazana je zajednička spremnost da se u partnerstvu i u narednom periodu radi na unapređenju statusa ove ranjive popuacije.

 

 PR Služba Saveza "Naša inicijativa"

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže