Na 60. sjednici Odbora za ljudska prava Skupštine Crne Gore, na kojoj se razmatrao Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori 2013-2017. godina, za 2015. i 2016. godinu, učestvovala je predstavnica Saveza "Naša inicijativa" Kristina Ljuljđuraj. 

Predstavnica Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ je saopštila da je Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite veoma važna za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju.  

Tokom diskusije ukazala je na značaj preispitivanja i unapređenja visina materijalnih davanja za lica sa invaliditetom, kao i na pojednostavljenje procedura za ostvarivanje prava iz socijalne i dječije zaštite i uspostavljanja usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou. 

Za više informacija o 60. sjednici Odbora za ljudska prava posjetite zvanični sajt Skupštine Crne Gore koji se nalazi u prilogu: 

http://www.skupstina.me/index.php/me/odbor-za-ljudska-prava-i-slobode/aktuelnosti/item/4880-odrzana-60-sednica-odbora-za-ljudska-prava-i-slobode

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže