Predsjednik Skupštine primio predstavnike Saveza osoba sa invaliditetom

IMGS4506

Razgovarano o aktuelnim pitanjima i mogućim modelima rješavanja problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom

Predśednik Skupštine Crne Gore sastao se danas sa Milisavom Koraćem - izvršnim direktorom Saveza udruženja roditelja đece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, Darkom Mijuškovićem - predśednikom Saveza udruženja gluvih i nagluvih Crne Gore, Danilom Popovićem i Azrom Mučić - predstavnicima Saveza civilnih invalida rata.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim pitanjima, izazovima, poteškoćama, kao i mogućim modelima rješavanja problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom. Sagovornici su ukazali na brojne predrasude sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, naročito prilikom zapošljavanja. Predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić izrazio je da očekuje dalji napredak na putu ka stvaranju boljih uslova za život osoba sa invaliditetom.

Institucionalno poštovanje usvojenih zakona je obaveza svih, te se na taj način pokazuje da je poboljšavanje uslova za nesmetano funkcionisanje lica sa invaliditetom od prioritetnog značaja. Kada je riječ o Skupštini Crne Gore, ova institucija pozitivnim primjerom pokazuje inicijativu ka stvaranju uslova za bolji standard života osoba sa invaliditetom, te je završena prva faza projekta kojim je u zgradi Skupštine Crne Gore izgrađena kosa platforma (lift); izgrađen je ulaz u Skupštinu Crne Gore za nesmetani pristup osoba sa invaliditetom i platforma za pristup osoba sa invaliditetom u Plenarnu salu, a uslovi za nesmetano funkcionisanje ispunjeni su izgradnjom toaleta za osobe sa invaliditetom. Takođe, Skupština Crne Gore je svoj web portal prilagodila osobama oštećenog sluha.

Sagovornicu su istakli da je dosadašnja saradnja korektna i da je ostvarivanje boljih rezultata na doprinošenju kreiranja kvalitetnijeg položaja osoba sa inaliditetom moguće putem unaprjeđivanja zakonske regulative.

Takođe, zaključeno je da bi se u narednom periodu trebalo raditi na poboljšanju zakonske regulative, a sagovornici su istakli da je skupštinska inicijativa i rad na unaprjeđenju i olakšanju života OSI, u konkretnim slučajevima veoma pozitivan. 

Predstavnici Saveza osoba sa invaliditetom sa predsjednikom Skupštine

petak, 11 decembar 2015

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže