Predsjednik Upravnog odbora NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica, Slobodan Vuković prisustvovao je konferenciji  “Poglavlje 23: gdje smo sa reformama i kako obezbijediti napredak”, koju je organizovao Centar za razvoj nevladinih organizacija uz podršku Britanske ambasade u Podgorici.

Na događaju su detaljno predstavljene dosadašnje reforme postignute u oblastima koje obuhvata ovo poglavlje: pravosuđe,korupcija,temeljna prava i saradnja sa civilnim drustvom; problemi u sprovođenju reformi kao i svi izazovi u daljoj realizaciji Akcionog plana ovog poglavlja. Na konferenciji su govorili predstavnici relevantnih institucija i članice Koalicije nevladinih organizacija za praćenje pregovora u okviru pregovaračkog  poglavlja 23.

 

Cilj konferencije je obezbjeđivanje otvorenog dijaloga o obavezama iz poglavlja 23, a posebno u svjetlu pripreme novog Izvještaja o napretku Crne Gore. 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže