Predsjednik Vujanović na sastanku sa predstavnicima nacionalnih saveza i udruženja osoba

Predsjednik Vujanović na sastanku sa predstavnicima nacionalnih saveza i udruženja osoba

Na sastanku sa Predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem razmotrena su pitanja od značaja za

Na sastanku sa Predsjednikom Vlade Igorom Lukšićem razmotrena su pitanja od značaja za

Predsjednik Vlade Milo Đukanović primio predstavnike NVO Savez "Naša Inicijativa"

Predsjednik Vlade Milo Đukanović primio predstavnike NVO Savez "Naša Inicijativa"

Na satanku ministra rada i socijalnog staranja i predstavnika NVO,,Naša inicijativa”

Na satanku ministra rada i socijalnog staranja i predstavnika NVO,,Naša inicijativa”

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže