U Podgorici u Kancelariji Saveza " Naša inicijativa" je dana 18.07.2017.godine održana Sje

U Podgorici u Kancelariji Saveza " Naša inicijativa" je dana 18.07.2017.godine održana Sje

U Herceg Novom, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

U Herceg Novom, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo


Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo


Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

U Beranama, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Sa

U Beranama, u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Sa

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

U predivnom prostoru JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevica, Savez udr

U predivnom prostoru JU Centar za kulturu i sport „Mihailo Lalić“ Andrijevica, Savez udr

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

NVO Savez udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju„ Naša inicijativa“ –

NVO Savez udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju„ Naša inicijativa“ –

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“

Dana 26.03.2017. godine u prostorijama Saveza "Naša inicijativa" na Starom aerodromu

Dana 26.03.2017. godine u prostorijama Saveza "Naša inicijativa" na Starom aerodromu

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” je 2

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” je 2

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgo

Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 27.12.2016. godine, NVO Savez

Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore od 27.12.2016. godine, NVO Savez

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže