Tom prilikom organizovana je proslava a djecu je zabavljao animator Žarko-Žabac, čije pris

Tom prilikom organizovana je proslava a djecu je zabavljao animator Žarko-Žabac, čije pris

Na poziv NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “ Naša ini

Na poziv NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “ Naša ini

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”

Dana 02.04.2016. godine u hotelu "Bambis" u Podgorici održana je redovna sjednica Skupštin

Dana 02.04.2016. godine u hotelu "Bambis" u Podgorici održana je redovna sjednica Skupštin

NVO Savez "Naša inicijativa", počinje sa realizacijom projekta "Partnerstvom i saradn

NVO Savez "Naša inicijativa", počinje sa realizacijom projekta "Partnerstvom i saradn

Organizovan izlet za djecu sa teškoćama u razvoju i njihove roditelje

Organizovan izlet za djecu sa teškoćama u razvoju i njihove roditelje

Izvršni direktor Saveza učestvovao i izlagao na 62. sjednici Odbora za ljudska prava

Izvršni direktor Saveza učestvovao i izlagao na 62. sjednici Odbora za ljudska prava

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

U što kraćem roku raspisati javni poziv grant šema za zapošljavanje osoba s invaliditetom

U što kraćem roku raspisati javni poziv grant šema za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Proslava "Dana žena" za dame iz Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica

Proslava "Dana žena" za dame iz Udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

Savez udruženja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa" Podgorica organ

Fond zdravstva Crne Gore prihvatio većinu predloga Saveza „Naša inicijativa“

Fond zdravstva Crne Gore prihvatio većinu predloga Saveza „Naša inicijativa“

Izvršni direktor Saveza "Naša inicijativa" govorio o benefitima zapošljavanja OSI.

Izvršni direktor Saveza "Naša inicijativa" govorio o benefitima zapošljavanja OSI.

Glavni grad Podgorica i Putevi D.O.O su tokom prethodnog vikenda asfaltirali put

Glavni grad Podgorica i Putevi D.O.O su tokom prethodnog vikenda asfaltirali put

Dana 27.07.2016. godine održana je sjednica Upravnog odbora u proširenom sastavu

Dana 27.07.2016. godine održana je sjednica Upravnog odbora u proširenom sastavu

Predstavnica Saveza "Naša Inicijativa" učestvovala na 60. sjednici Odbora za ljudska prava

Predstavnica Saveza "Naša Inicijativa" učestvovala na 60. sjednici Odbora za ljudska prava

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže