MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

MONITOR-SOCIJALNA ZAŠTITA-DPS protiv djece

MONITOR-SOCIJALNA ZAŠTITA-DPS protiv djece

U Rožajama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Rožajama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Poziv nezaposlenim osobama sa invaliditetom povodom kontaktiranja opštinskih biroa rada

Poziv nezaposlenim osobama sa invaliditetom povodom kontaktiranja opštinskih biroa rada

U Tivtu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvariva

U Tivtu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvariva

U Mojkovcu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Mojkovcu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Održane završne konsultacije o Programu reforme politike zapošljavanja i socijalne politik

Održane završne konsultacije o Programu reforme politike zapošljavanja i socijalne politik

U Budvi održana šestočasovna radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetni

U Budvi održana šestočasovna radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetni

NGO Union of Associations of Parents of Children and Youth with Disabilities "Our Initiati

NGO Union of Associations of Parents of Children and Youth with Disabilities "Our Initiati

Najava sastanka Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO ,,Naša inicijativa”

Najava sastanka Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO ,,Naša inicijativa”

U Kolašinu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Kolašinu održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Povodom 3.Decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održana konferencija pod nazi

Povodom 3.Decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom održana konferencija pod nazi

Održan sastanak između predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

Održan sastanak između predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode i predstavnika NVO

U Beranama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

U Beranama održana radionica kao dio projekta ,,Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvari

Na satanku NVO,,Naša inicijativa” i ministra rada i socijalnog staranja razgovaralo se

Na satanku NVO,,Naša inicijativa” i ministra rada i socijalnog staranja razgovaralo se

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže