Dana 13.09.2015. godine u Podgorici su održane sjednica Upravnog odbora i sjednica Skupštine Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa”. Savez ,,Naša inicijativa” kao krovna, mrežna i najbrojnija NVO u oblasti invalidnosti u Crnoj Gori, u svom sastavu ima dvadeset lokalnih udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju širom Crne Gore.

 Sjednici Skupštine su prisustvovali predstavnici osamnaest lokalnih udruženja. I na sjednici Upravnog odbora i na sjednici Skupštine, analiziran je rad ove NVO u predhodnom periodu i utvrđene su smjernice za naredno vrijeme. Konstantovano je da je rad Saveza ,,Naša inicijativa” bio veoma kvalitetan. Posebno je apostrofiran značaj i doprinos ovog Saveza u postupku pripreme i donošenja izmjena Zakona o zapošljavanju i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u kojima su stvorena kvalitetnija rješenja za lica sa invaliditetom i njihove roditelje. Naglašen je poseban senzibilitet poslanika Aleksandra Damjanovića, predsjednika Skupštine gospodina Krivokapića i značajnog broja poslanika iz pojedinih partija prema predlozima i sugestijama koje ovaj Savez dostavlja Skupštini Crne Gore. Istaknuto je i izuzetno poštovanje koje godinama  iskazuje Odbor za ljudska prava i slobode u Skupštini Crne Gore prema ovoj NVO.

  Od strane svih predstavnika Skupštine Saveza ,,Naša inicijativa” odato je priznanje i zahvalnost rukovodstvu ove NVO za sve dosadašnje aktivnosti i pružena im je snažna i  jedinstvena podrška za realizaciju svih planova utvrđenih za naredni period.

 Pored ostalog ocijenjeno je pozitivnim što je u nedavnoj kontroli Saveza ,,Naša inicijativa” od strane Uprave za sprečavanje pranja novca, utvrđeno je da je ova NVO u svemu godinama, postupala u skaldu sa postojećim zakonskim i podzakonskim propisima i da nije bilo propusta i nepravilnosti u radu. Izvještaj pomenute inspekcije je ocijenjen kao snažan doprinos sveukupnoj afirmaciji i ugledu ove nevladine organizacije.

 U prostorijama Saveza ,,Naša inicijativa” će dana 21.09.2015.godine biti održan sastanak sa ministarkom rada i socijalnog staranja gospođom Zoricom Kovačević i njenim saradnicima. To će biti prilika da se nastavi kontinuitet kvalitetne saradnje koju ova NVO ima sa ovim Ministarstvom. Na sastanku će biti razmatrana pitanja iz nadležnosti Ministarstva rada gdje će Savez,,Naša inicijativa” predložiti određene sugestije koje mogu dovesti i do unapređenja partnerstva  Ministarstva i ove NVO, odnosno do sveukupnog poboljšanja položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.

                                                                                      IZVRŠNI DIREKTOR

 

                                                        Milisav Korać

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže