Konferencija „Lica sa invaliditetom u Crnoj Gori – stanje i izazovi“ povodom...

Konferencija „Lica sa invaliditetom u Crnoj Gori – stanje i izazovi“ povodom...

Organizacije lica sa ivaliditetom pozvale sredstva informisanja na Konferenciju povodom...

Organizacije lica sa ivaliditetom pozvale sredstva informisanja na Konferenciju povodom...

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti samo je korak u pravcu..

Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti samo je korak u pravcu..

Milisav Korać izabran za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunam

Milisav Korać izabran za člana Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunam

Na poziv predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića i Kancelarije Sistema UN...

Na poziv predsjednika Crne Gore gospodina Filipa Vujanovića i Kancelarije Sistema UN...

“Naša inicijativa” podsjeća javnost da je Skupština Crne Gore dana 16.07.2015 godine...

“Naša inicijativa” podsjeća javnost da je Skupština Crne Gore dana 16.07.2015 godine...

Vlada Crne Gore imenovala je Komisiju za raspodjelu prihoda od igara na sreću

Vlada Crne Gore imenovala je Komisiju za raspodjelu prihoda od igara na sreću

Izvršni direktor Saveza ,,Naša inicijativa“ sa jednim brojem predstavnika civilnog društva

Izvršni direktor Saveza ,,Naša inicijativa“ sa jednim brojem predstavnika civilnog društva

Dana 30.06.2015. godine predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa...

Dana 30.06.2015. godine predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa...

MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

MIslisav Korać izabran je kao jedini predstavnik NVO sektora za člana Radne grupe za izrad

ŠIRA INFORMACIJA NVO SAVEZA “NAŠA INICIJATIVA” U VEZI SASTANKA SA MINISTARKOM RADA

ŠIRA INFORMACIJA NVO SAVEZA “NAŠA INICIJATIVA” U VEZI SASTANKA SA MINISTARKOM RADA

Konferencija:Poglavlje 23:gdje smo sa reformama i kako obezbijediti napredak

Konferencija:Poglavlje 23:gdje smo sa reformama i kako obezbijediti napredak

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

Održana 50. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode na temu “Važnost ulaganja

Dana 13.09.2015. godine u Podgorici su održane sjednica Upravnog odbora i sjednica...

Dana 13.09.2015. godine u Podgorici su održane sjednica Upravnog odbora i sjednica...

Povlastice na putovanje lica sa invaliditetom, Zakona o status i finansiranju organiza

Povlastice na putovanje lica sa invaliditetom, Zakona o status i finansiranju organiza

Poziv nezaposlenim osobama sa invaliditetom povodom kontaktiranja opštinskih biroa rada

Poziv nezaposlenim osobama sa invaliditetom povodom kontaktiranja opštinskih biroa rada

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže