Donator: Kancelarija UNICEF-a u Podgorici, a uz podršku EU. Tokom projekta je održano 13 radionica u 13 gradova na temu ostvarenje prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju, promovisano hraniteljstvo na tri okrugla stola (sjever, centralni dio i jug) i izrađen dokumenta od strane međunarodnog experta u vezi načina procjena invaliditeta.

Projekat je odobren u iznosu od 33.010,00 €

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže