Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom. Projekat je odobren u iznosu od 11.460,00 €.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže