Saradnjom do poboljšanja položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju i do unapređenja kapaciteta lokalnih udruženja - 2016. god.


Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću – oblast Vaninstitucionalno obrazovanje i vaspitanje.

Projektom su finansirane aktivnosti stručnog rada (defektolozi i fizioterapeuti) u četiri udruženja sa manjim kapacitetima iz sastava Saveza „Naša inicijativa“. Projekat je odobren u iznosu od 6.000,00 €.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže