“Podsticaj razvoju usluga iz socijalne i zdravstvene zaštite za djecu sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori” - 2009.god.

 

Donator –Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću – oblast zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom. Iznos odobrenih sredstava :40.000€. U okviru ovog projekta pružena je finansijska podrška lokalnim udruženjima u kupovini didaktičkog materijala i opreme kao i rehabilitacija djece a obezbijeđen je i kontinuirani  rad Kancelarije Saveza. 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže