Mojkovac - radionica kao dio projekta: "Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarivanja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju"

srijeda, 27 maj 2015

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže