Nastavak obezbjeđenja više servisa usluga kao način podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u lokalnim udruženjima – 2017. god.


Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti Zadovoljenje potreba lica sa invaliditetom. Projektom su finansirane aktivnosti stručnog rada (defektolozi i fizioterapeuti) u 4 udruženja sa manjim kapacitetima iz sastava Saveza „Naša inicijativa“ i zaposlili smo 3 lica sa invaliditetom do 15.01. 2018. godine koja su bila raspoređena u 3 lokalna udruženja (udruženje iz Rožaja, Berana i Podgorice). Projekat je odobren u iznosu od 18.000,00 €.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže