Servisi podrške za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i za 20 lokalnih udruženja – 2017. god.


Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti: Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom.
Ovim projektom obezbijeđeno je finansiranje rada kancelarije Saveza, ostvarivanje saradnje sa državnim i drugim organima, funkcionisanje Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Radne grupe za podršku implementaciji Strategije za integraciju OSI. Projekat je odobren u iznosu od
25.000,00 €.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže