Unapređenje kapaciteta lokalnih roditeljskih udruženja i poboljšanje položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, uz podršku Saveza „Naša inicijativa“ ” - realizacija projekta je u toku.

Projekat je odobrila Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti: Vaninstitucionalnog obrazovanja i vaspitanja djece i omladine.

Iznos odobrenog projekta je 7.150,00 eura.

 

Projektom je planirano finansiranje stručne pomoći u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju za 4 udruženja iz sastava Saveza koja još uvijek nemaju dovoljno kapaciteta za razvoj svih servisa socijalne i zdravstvene zaštite.  

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže